Home    > >    Termes d'us
Tomatissims.cat, és un projecte col·lectiu de protecció de la Naturalesa mitjançant l’agricultura ecològica i biodinàmica.
Es tracta d’una iniciativa familiar finançada exclussivament amb capital privat.

Informació sobre la pàgina

Aquesta pàgina web té per objecte facilitar al públic en general la informació relativa als productes i serveis de Tomatissims.

Les presents disposicions tenen per objecte la regulació de l'ús d'aquesta pàgina web que Tomatissims posa a disposició dels usuaris de Internet.

La utilització de la pàgina Web atribueix la condició d'usuari de la pàgina Web i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquesta Informació Legal. La prestació del servei de la pàgina web té una durada limitada al moment en què l'usuari es trobi connectat a la pàgina web o a algun dels serveis que a través de la mateixa es faciliten. Per tant, l'usuari ha de llegir atentament la present Informació Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la pàgina Web, ja que aquesta i les seves condicions d'ús recollides en la present Informació Legal poden patir modificacions.

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola.

Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'aplicació i interpretació d'aquestes, Tomatissims i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).

Copyrights i Marques enregistrades

Tots els drets sobre el programari de la pàgina Web així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'hi incloguin són propietat de Tomatissims o de tercers.

Aquesta pàgina web pot contenir referències a marques comercials o marques registrades de Tomatissims. Queda prohibit l'ús sense el consentiment previ i exprés de Tomatissims. Totes les altres referències a altres marques comercials o registrades pertanyen als seus respectius propietaris, sense que pugui entendre que l'accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre aquestes.

Qualsevol persona està autoritzada per veure, copiar, imprimir i distribuir qualsevol document publicat per Tomatissims en aquesta pàgina web tenint en compte que: (i) aquest document serà utilitzat exclusivament amb finalitats informatives, (ii) aquest document no podrà ser utilitzat amb fins comercials, (iii) esmentat document haurà sempre incloure referència que és propietat de Tomatissims.

Els materials d'aquesta pàgina web estan protegits per drets d'autor i qualsevol ús no autoritzat dels mateixos pot violar la normativa sobre drets d'autor, marques i altres regulacions. L'autorització concedida per utilitzar aquesta pàgina web s'entendrà automàticament acabada en cas de infringir qualsevol d'aquestes Condicions, estant obligat a destruir immediatament qualsevol material obtingut o imprès de la pàgina web.

Contacte Legal

Per a qualsevol suggeriment o pregunta sobre aquest avís legal contacti amb nosaltres.

info@tomatissims.cat