Home    > >    La Finca

View Tomatissims in a larger map

La finca de Tomatissims està situada en els marges del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a la ribera baixa del riu Fluvià, dins del municipi de Sant Pere Pescador, on els meandres del riu anticipen la mar Mediterrània i l’alè intermitent de la Tramuntana impedeix oblidar que l’Empordà és un país de vent, de llum i de cels interminables.
Per tant, la connectivitat biològica de la finca és inmillorable. Respectar aquesta naturalesa, va ser des de bon començament, una altra responsabilitat.